Diverzitet života

Grešiš ako veruješ samo svojim očima. Kada zanemariš ono nevidljivo, ostaješ bez svoje suštine. Bez nje smo poput odvojene kore od […]

Dan bez sadržaja

O ovom danu se, čini mi se, malo priča. Svako ga ima. To je dan kada ne radimo ništa što smatramo […]